SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and Psychological Intervention - O07213100
Title: Pedagogicko-psychologická intervence
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB7213308
Explanation: Rok3
Old code: PPIN
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Classification: Psychology > Practice and Practical Training
Interchangeability : OB7213308
Is interchangeable with: OKB7313308, OB7213308
Annotation -
Pedagogical And Psychological Intervention Pedagogical and psychological intervention at childhood, specially at preschool age. Methods for stimulation of cognitive, perception, speech, laterality, motor and graphomotor, social development and school maturity. System of psychological counselling, praxis in centres for children in Czech Republic. Methodical materials helping teachers to stimulate child's development.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Literatura:

Bogdanowitzová, M. - Swierkozsová, J.: Metoda dobrého startu. Ostrava, Kasimo 1998.

Kirbiová, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha, Portál 2000.

Kucharská, A. - Švancarová, D. Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem. Praha, Scientia 2004.

Matějček: Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, SPN 1991.

Matějček: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha, SPN 1992.

Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Praha, Portál 1995.

Svobodová, Z. - Kolátorová, H: Hrajeme si s předškoláky. Pracovní listy pro rozvíjení grafomotoriky, myšlení, matematických představ, zrakového vnímání, koncentrace. Praha, PPPP s.r.o. 1995.

Riefová, S.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.

Třesohlavá, Z. - Černá, M. - Kňourková, M.: Dříve než půjde do školy. Praha, Avicenum 1990.

Říčan a kol.: Dětská klinická psychologie. Praha, Avicenum 1991.

Svancarová, D. ? Kucharská, A.: Test rizika poruch čtení a psaní u nastupujících školáků. Praha, Scientia 2001.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
Syllabus - Czech

Prevence, diagnostika, intervence a terapie v psychologickém poradenství, specifika v předškolním věku.

Praxe klinických a poradenských psychologických zařízení, které se na psychoterapii a intervenci u dětí předškolního věku podílejí.

Principy psychoterapie a konkrétní psychoterapeutické techniky v dětském věku.

Metody pedagogické terapie v předškolním věku, metodické materiály pro rodiče předškoláků a učitelky MtŠ.

Principy pedagogické a psychologické intervence a terapie se budou vztahovat k nejčastějším problémům v předškolním věku:

  • ve vztahu k předškolákovi (nerovnoměrný psychický vývoj, motoriky a grafomotoriky, laterality, řeči, vnímání, myšlení a inteligence, pozornosti a dalších psychických funkcí, neurotické projevy v předškol-ním věku, školní nezralost),
  • ve vztahu k rodině (problémové rodiny, rivalita mezi sourozenci aj.)
  • ve vztahu k předškolnímu zařízení (adaptační problémy v MtŠ, vztahy mezi dětmi aj.)

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html