SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Protection of Disadvantaged Individuals - O06318210
Title: Právní ochrana znevýhodněných
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (24)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: O05318210
Old code: PROZ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Pedagogy > External Subjects
Interchangeability : O04318210, O05318210
Is interchangeable with: O04318210, O05318210
Annotation -
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (13.04.2005)
Human rights, Education of law, civil law, industrial law, rekvalification, living condition, means of lifestime, standard of living people with special needs;
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2009)

Základní literatura (P=povinná, D=doporučená):

? Hutař J.: Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením. NRZP, Praha 2009. 241 s. P

? Blomberg B.- Novosad L.(překlad, doplnění a úprava původního referátu): Občanská pozice a dimenze postižení. In: Speciální pedagogika 4 / 2002. PedF UK, Praha. D

? Kol.: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Univerzita Palackého a VCIZP Olomouc, 2005. 268 s. D

? Novosad L: Některé aspekty funkční negramotnosti z pohledu sociální práce a speciální pedagogiky. In: Speciální pedagogika 3 / 2003. PedF UK Praha. P

? Novosad L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Portál, Praha 2009. 272 s. D

? Vysokajová M.: Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Karolinum, Praha 2000. 139 s. P

/////////

Hutař.J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené : [verze k 4.4.2001] / Jan Hutař. - 5. vyd. - Praha : Národní rada zdravotně postižených ČR, 2001. - 112 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html