SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early Childhood and Preschool Special Education - O06318204
Title: chybný kod Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 108 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: SPRP
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Special Pedagogy
Interchangeability : O04318210, O05318210
Is pre-requisite for: O06318205
Annotation -
Last update: Erudio ()
Development of the gross and fine motor skills in the pre-school age, formal orientation and mobility training, psychomotoric development, special intervention, working with families, mainstream and special kindergarten, pre-school curriculum, elementary school maturity, mentally disabled child, hearing impaired, visually impaired, child with problems in communication and speech, physically disabled, multiply disabled; specifics of assessment, relevant methods of development support.
Literature - Czech
Last update: Erudio ()

Monatová, L.: Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Paido, Brno 2000.

Vítková, M.a kol.: Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Paido, Brno 1999.

Květoňová-Švecová,L.: Oftalmopedie. Paido, Brno 2000.

Mason, H. McCall, S.: Visual Impairment. David Fulton Publishers, London 1997.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (13.04.2005)
Cíl kurzu:
uvedení do problematiky výchovy dítěte raného a předškolního věku, speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte

Obsah kurzu
Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním, psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti, a vliv postižení, rodičovská role, pedagog a speciální pedagog, problematika diagnostiky postižení, provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory vývoje dítěte, institucionální výchova, mateřská škola, speciální mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum, školní zralost, připravenost dítěte pro školu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html