SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Crisis Intervention in Familly, School, and Counselling - O06313059
Title: Krizová intervence v rodině, škole a poradenství
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: KIRŠ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Procházková
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Pre-requisite : OSOZ1PS
Annotation -
Crisis intervention at family, school and couselling The aim of the course is to clear up possibilities of crisis interventions at different sphere - family, school and counselling in the circumstances of clients and counsellers. To determine crisis, the respect and consequences, the types of solutions - not only in the theory but mainly through training of important process of crisis intervention.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech
Studijní literatura :
Honzák,R., Novotná, Vl.: Krize v životě, život v krizi. Nakl.Road, edice Psyché, 1994

Kopřiva, K. : Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál, 2000

Kratochvíl,S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál,1997

Úlehla, I. : Umění pomáhat. Praha , Slon, 1999

Preiss,M.,Vizinová,D.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha, Portál, 2000

Schmidbauer,W. : Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha, Portál, 2000

Špatenková N. a kol.: Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha,Grada Publ.,2004

Špatenková N. a kol.: Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada Publ.,2004

Vodáčková,D. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál, 2002

Last update: Doubek David, Mgr., Ph.D. (19.09.2005)
Syllabus -
object :
clear up and qualify the possibilities of crisis interventions in different areas - family, school, counseling - as for clients as helping professions

-contens :
determine of crisis, the possibilities of causses and consequences, processes of solutions, the specification of interventions. During the course is training of practice of crisis intervention, too.

Last update: Doubek David, Mgr., Ph.D. (19.09.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html