SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Drawing Techniques in Counselling Practice - O06313051
Title: Kresebné techniky v poradenské praxi
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: KTPP
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Pre-requisite : O06313028
Annotation -
Drawing Techniques In Diagnostics At Psychological Counselling Centres Diagnostic drawing techniques used at psychological counselling centres, history and principles of these diagnostic methods (nonprojective and projective diagnostics), administration and interpretation principles of drawing tests. Drawing tests for diagnostic perception, graphomotor and intellectual development and personality characteristics at preschool and school age. A review of the main drawing test used in Czech republics and in foreign countries.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Altman, Z.: Test stromu. Praha, PPPP s.r.o. 1997.

Davido, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál 2001.

Jirásek, Z.: Orientační test školní zralosti. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

Kucharská, A. - Šturma, J.: Test hvězd a vln a jeho využití v diagnostice školní zralosti. Praha, PPP hl.m.P. l993.

Kucharská, A. - Šturma, J.: Test hvězd a vln. Sborník příspěvků ze sympozia. Praha, IPPP ČR l997.

Kucharská, A.: Výtvarné projevy dětí I., II. Informatorium 3-8, 2000, VII, č. 8, 9, s.6-8.

Kucharská, A: Kresebné diagnostické techniky v poradenské praxi. In Hadj Moussová, Z., Duplinský, J.: Peda-gogicko-psychologické poradenství II. UK PedF 2002, s. 56 - 93.

Kucharská, A. ? Májová, L.: Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha, UK PedF 2005.

Matějček, Z. - Strnadová, M.: Test obkreslování. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

Šturma, J. - Vágnerová, M.: Kresba postavy. Bratislava, Psychodiagnostika l982.

Svoboda, J.: Psychodiagnostika dospělých. Praha, Portál 1991.

Svoboda, J., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2001.

Švancara, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Praha, Avicenum 1980.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2007)
Syllabus -

The aim of the course:

Introduction to know the common drawing techniques used in school onsulting, advancement of diagnostic skills(administration, evalutaion, intepretation)

The content of the course:

"Development of a drawing, develpoment of the form and the contecnt of a drawing, interest in drawing

The history of using the drawing in psychodiagnostic

Using drawing in psychodiagnostic: a drawing as a instrument of developmental diagnostic, as a indicator of intellectual abilities develpoment, as a personality test

Non-projective drawing techniques (Draw-a-person test, Star Wave test, Rey-Osterrieth figure etc.)

Projectives drawing techniques (Draw-a-person-test, Baum test, Star Wave test, Draw a family etc.)

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html