SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Specific learning disabilities - theory - O06313027
Title: Specifické poruchy učení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: SPUČ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Is pre-requisite for: O06313029, O06313040
Annotation -
Name of the course: Specific learning disabilities - theory Key words: problem cogency, specific learning disabilities definition, learning disabilities etiology, neurological approaches, psychosocial position of children with specific learning disabilities, behavior disorders and specific learning disabilities, systemic approach to specific learning disabilities, perception development, perception constancy, perception entirety, perception disorders, memory, memory disorders.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Odborná literatura základní

KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství. Pedagogika, 1996, mimořádné číslo ?Psychologické služby škole?.

KUCHARSKÁ, A.; SLAVÍKOVÁ, I.; LEPOVÁ, R. Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení a chování. Příloha Sborníku 1994. Praha: IPPP ČR, 1994.

MATĚJČEK, Z. Dyslexie ? specifické poruchy čtení. Jinočany: H + H, 1995.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

SVOBODA, M.; KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2002.

TRAIN, A. Specifické poruchy chování u dětí. Praha: Portál, 1997.

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.

Odborná literatura dílčích otázek

JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.; SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol. Praha: D + H, 2001.

KIRBIOVÁ, A. Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál, 2000.

KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Sborník 1995. Praha: Dys, 1995.

KUCHARSKÁ, A. (ed.). Specifické poruchy učení a chování. Sborník l996, 1997/98, 1999, 2000. Praha: Portál, 1997, 1998, 1999, 2000.

MATĚJČEK, Z. a kol. Zkouška čtení. Bratislava: Psychodiagnostika, 1987.

MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1995.

MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.

NOVÁK, J. Dyskalkulie: specifické poruchy počítání. Litomyšl: Augusta, 1997.

NOVÁK, J. Vyšetření matematických schopností u dětí. Brno: Psychodiagnostika, 1997.

RIEFOVÁ, S. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999.

ŠVANCAROVÁ, D.; KUCHARSKÁ, A. Test rizika čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia, 2001.

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Praha: Portál, 2001.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2007)
Syllabus -
Content of the course:

1.Seriousness of the problem: Skills of reading, writting and counting in the contemporary culture. Insufficient school results and professional career. Insufficient school results and position of the child in its family. Insufficient school results and development of person. Secondary symptomatology. Language and orientation in the live.

2.Questions of terminology: Assessment of school results. Assessment of intelligence. Relationship between the learning difficulties and current intelligence.

3.Etiology of learning difficulties: Genetic influences, environment influences - family, school.

4.Neuro-psychological approaches: Luria's neuro-psychological model of basic unit of brain. Lempp's application of Luria's model. D.J.Bakker's approach to dyslexia.

5.Behavior disorders: Primary symptomatology. Secondary symptomatology. Project of Betz and Breunninger.

6.System approach: System, relationship among systems, causal approach. Overtness, functionality of system. Virtual consequences of system thinking.

7.Development of perception and memory: Wholeness and constancy of perception. Progress and developmental disorders of visualy perception. Progress nad developmental disorders of auditory perception. Progress and developmental disorders of sequences and time understanding. Progress and developmental disorders of orientation in space - psycho-motor development, perception of body scheme. Development of memory and disorder of remembering of information.

Last update: Doubek David, Mgr., Ph.D. (19.09.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html