SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Course in School Management - O05318219
Title: Základy školského managementu
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (998)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: K219
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Rollerová
Classification: Pedagogy > External Subjects
Interchangeability : O06318219
Is interchangeable with: O06318219
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (07.12.2005)
Seznámit studenty se základními znalostmi řízení školy
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (07.12.2005)

Kapitoly ze školského managementu, Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. a kol., Pedagogická fakulta UK v Praze, 1998.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (07.12.2005)

Obsah kurzu: .

Vymezení základních pojmů z managementu. Řízení školy jako pedagogického a sociálního sytému. . Role ředitele školy a požadavky na jeho kvalifikaci. Manažerské funkce a role, rozhodovací a kontrolní činnost. Personální práce ředitele školy. Motivace pracovníků. Strategie školy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html