SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Genetics - O05318214
Title: Klinická genetika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (998)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: KLGE
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Annotation -
Last update: Erudio ()
The principal aim of this subject is to enlighten students on genetic principles and approaches in hereditary diseases of man. Diagnostic and preventive approaches are emphasised including therapeutic interventions. The knowledge generated from the advances in molecular biology is also presented.
Literature - Czech
Last update: Erudio ()

Otová,B. a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách, Karolinum Praha, 1997

Bryšová,V. a kol.: Základy klinické genetiky, MU, Brno, 1995

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (21.03.2005)

Obsah kurzu:

Úvod. Obor Klinická genetika. Klinická genetika v České republice. Genealogie, mendelovská dědičnost, typy dědičnosti, rizika.

Monogenně podmíněná onemocnění.

Genetika multifaktoriálně podmíněných onemocnění. Dědivost. Dědičná dispozice. Prevence.

Chromozomální analýza, mitóza, meióza. Reprodukce člověka. Genetická vazba a její význam.

Cytogenetika, chromozómové aberace vrozené a získané. Diagnostika a prevence chromozomových odchylek.

Klinická molekulární genetika. Nukleové kyseliny a exprese genu.

Molekulární podstata dědičných chorob. Diagnostika na molekulární úrovni.

Mutagenní a teratogenní vlivy prostředí. Etiologie a klasifikace vrozených vad. Prevence.

Genetika nádorových onemocnění, prevence.

Imunogenetika. Závažné poruchy imunitní reakce.

Vývoj genofondu lidské populace. Základy populační genetiky.

Genetická konzultace. Prekoncepční, prenatální a postnatální prevence dědičných chorob a vrozených vad. Etické a právní aspekty lékařské genetiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html