SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gerontology - O05318213
Title: Gerontologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: GERO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Annotation -
Last update: Erudio ()
Old man, aged as a sociall fenomen, terminology, syndrom of Demention, Education in old age, second child-hood;
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (15.04.2005)

Muhlpacher,P: Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU 2001.

Respektování lidské důstojnosti. Praha: Cesta domů, 2004

Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. (eds) Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004, 864 s (vybrané obecné kapitoly)

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (15.04.2005)
Cíl kurzu: Pochopení problémů starého člověka a heterogenity seniorské populace podmiňující individualizaci služeb a společenské podpory pro seniory. Důraz je kladen na problematiku ohrožení seniorů (podcenění a diskriminace), jejich důstojnosti, seberealizace, autonomie, společenské participace a také na zkvalitňování jejich života v souvislosti s osamělostí, poklesem funkční zdatnosti a s některými zdravotními problémy. Pozornost je věnována i pojetí ústavní péče a integrovaných komunitních služeb či metodám validace života.

Obsah kurzu
Vymezení základních gerontologických pojmů

Demografické trendy a jejich sociálně ekonomické důsledky

Příčiny stárnutí a fenotypu stáří

Tělesné a psychické změny ve stáří

Koncept úspěšného stárnutí a starého stáří

Stáří jako společenský fenomén, heterogenita seniorské populace

Specifická problematika starých žen

Stáří a rodina

Ageismus, věková diskriminace

Funkční přístup ke starému člověku - komplexní geriatrické hodnocení

Pojetí zdraví a nemoci ve stáří

Soběstačnost, její hodnocení a poruchy

Hlavní funkčně významné zdravotní problémy stáří a možnosti jejich prevence

Gerontopsychiatrie a problematika práce s osobami trpícími syndromem demence

Zanedbávání a týrání starých lidí - elder abuse a adult protection act

Bezpečnost starého člověka (úrazy, kriminalita, nezabezpečenost)

Gerontogogika - vzdělávání ve stáří

Zdravotní a sociální gerontologické služby

Gerontologické ústavnictví a integrovaná komunitní péče

Animace a validace života

Geriatrické ošetřovatelství - imobilizační syndrom, inkontinence

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html