SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Civil, Administrative, Criminal Law II - O05318052
Title: Základy práva občanského, správního, trestního II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (998)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ZPOS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Pre-requisite : O05318051
Annotation -
Last update: Erudio ()
Criminality in children and youth, criminal activities, institucional care, protective care, criminal acts against family, abandoned child, neglectting of obligatory care, abusing of wrder persons, abduction, thread to moral education, imprisonment, departaation, confiscation, alternativepunishment, legal protection of the disadvantaged;
Literature - Czech
Last update: Erudio ()

Rejdová. : Úvod do studia práva. Brno, IMS 19997

Michalík, J.: Právní postavení handiacapovaných. UP, Olomouc 1995.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (08.03.2005)
Obsah kurzu:
Přehled právních dějin: # historie evropského práva # vývoj státu a práva v českých zemích

Přehled ústavních systémů: # formy vlády # základní práva

Základy správního práva: # organizace veřejné správy # právní formy správní činnosti

Základy procesního práva: # civilní řízení # trestní řízení

# správní řízení # ústavní a správní soudnictví

Základy evropského práva:# ius commune # právo Evropské unie

Základy mezinárodního práva: # rozdílnost mezinárodního a vnitrostátního práva

# mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní odpovědnost

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html