SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Civil, Administration, and Criminal Law I - O05318051
Title: Základy práva občanského, správního, trestního I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (98)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ZPOS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Is pre-requisite for: O05318052
Annotation -
Last update: Erudio ()
Criminality in children and youth, criminal activities, institucional care, protective care, criminal acts against family, abandoned child, neglectting of obligatory care, abusing of wrder persons, abduction, thread to moral education, imprisonment, departaation, confiscation, alternativepunishment, legal protection of the disadvantaged;
Literature - Czech
Last update: Erudio ()

Kejdová. : Úvod do studia práva. Brno, IMS 19997

Michalík, J.: Právní postavení handiacapovaných. UP, Olomouc 1995.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (08.03.2005)

Základy teorie práva: # pojem právo , přirozené a pozitivní právo # prameny práva (zejména normativní právní akty) # právní normy (struktura, klasifikace, platnost a účinnost normy)

Základy ústavního práva: #ústava, společenské a politické zřízení # ústavní instituce (zejména: prezident, parlament, vláda) # listina základních práv a svobod

Základy rodinného práva: # manželství (vznik, zánik) # určování otcovství, práva a povinnosti rodičů # vyživovací povinnost

Základy občanského práva:# subjektivita fyzických a právnických osob # věcná práva (zejména vlastnictví a spoluvlastnictví) # závazková práva, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení # dědění

Základy pracovního práva: # pracovní poměr (vznik, změna, zánik# dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr # odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele

Základy obchodního práva: # obchodní společnosti a družstva # obchodně-právní vztahy

Základy organizace justice: # soudy (soustava, pravomoc, příslušnost) # státní zastupitelství (soustava, úkoly , # advokacie a notářství (organizace, úkoly)

Základy trestního práva:# trestný čin (pojem, klasifikace, znaky skutkové podstaty) # pachatel # vývojová stadia a účastenství # tresty a ochranná opatření

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html