SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
CNS Physiology and Behavior I - O05318044
Title: Fyziologie CNS a chování I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (98)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: FCNS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Pre-requisite : O05318043
Annotation -
Subject, relations to psychology and neurology, concept of neuropsychology, problem of localization of psychic functions,, asymtry, memory, learning disorders, imtrodution to examination in neuropsychology, principles of neuropsychology rehabilitation
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Langmeier,J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H+H, Praha,1998.

Last update: Erudio ()
Syllabus - Czech

Obsah kurzu:

Trávicí trubice, stavba a funkce, sliny, polykací reflex.

Stavba a funkce žaludku

Stavba a funkce jater, exokrinní pankreas.

Stavba a funkce střeva, defekace.

Metabolismus živin, termoregulace, stavba a funkce kůže.

Funkční morfologie ledvin, tubulární funkce.

Konečná úprava moče, její složení a vyšetření.

Endokrinní žlázy, mechanismus působení hormonů, regulace.

Hypotalamo-hypofyární szstém.

Štítná žláza, regulace Ca a P, regulace glykémie, nadledviny, stres.

Last update: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (08.03.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html