SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Somatology II - O05318043
Title: Somatologie II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (98)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: SOMA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Is pre-requisite for: O05318044, O05318045
Annotation
Last update: Erudio ()
Subject, relations to psychology and neurology, concept of neuropsychology, problem of localization of psychic functions,, asymtry, memory, learning disorders, imtrodution to examination in neuropsychology, principles of neuropsychology rehabilitation
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)

Schreiber M. a kol.: Funkční somatologie, Praha : H+H 1998, ISBN 80-86022-28-5.

Trojan S. a kol: Lékařská fyziologie, Praha : Grada 4. přepracované vydání 2003.

Trojan S., Schreiber, M.: Atlas biologie člověka, Praha :Scientia 2002, ISBN 80-7183-257- X, druhé vydání v roce 2007

Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny, Praha : Maxdorf, 1995, ISBN 80-85800-28-4.

Syllabus -
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (08.03.2005)
Obsah kurzu:
21.2. Krev, funkce, vlastnosti, plazma.

28.2. Erytrocyty, hemoglobin, FW, erytropoeza.

7.3. Leukocyty, imunita, trombocyty, hemostáza.

14.3. Krevní skupiny, předtransfúzní vyšetření.

21.3. Test krev.

28.3. Velikonoční pondělí

4.4. Krevní oběh - úvod.

11.4. Stavba, funkce a vlastnosti srdečního svalu.

18.4. Převodní systém srdeční.

25.4. Srdeční revoluce, srdeční objemy.

2.5. Tvorba tkáňového moku, mízní uzliny, regulace.

9.5. Krevní tlak, systematika cév v těle.

16.5. Test krevní oběh.

23.5. Zápočty a konzultace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html