SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Somatology I - O05318042
Title: Somatologie I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (98)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: SOMA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Annotation
Last update: Erudio ()
Subject, relations to psychology and neurology, concept of neuropsychology, problem of localization of psychic functions,, asymtry, memory, learning disorders, imtrodution to examination in neuropsychology, principles of neuropsychology rehabilitation
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)

Schreiber M. a kol.: Funkční somatologie, Praha : H+H 1998, ISBN 80-86022-28-5.

Trojan S. a kol: Lékařská fyziologie, Praha : Grada 4. přepracované vydání 2003.

Trojan S., Schreiber, M.: Atlas biologie člověka, Praha :Scientia 2002, ISBN 80-7183-257- X, druhé vydání v roce 2007

Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny, Praha : Maxdorf, 1995, ISBN 80- 85800-28-4.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (07.03.2005)

Obsah kurzu:

Historický úvod, předmět somatologie, lékařské vědy

Funkční morfologie buňky, mikroskop.

Základy genetiky.

Funkční morfologie tkání, epitel, pojivo.

Obecná stavba kostí, její typy, inervace.

Páteř, obratle, hrudník.

Lebka kosti končetin, pánev.

Klouby horní a dolní končetiny.

Svalstvo končetin a trupu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html