SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ophtalmology - O05318038
Title: Oftalmologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (998)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: K38
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Anna Zobanová, DrSc.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Is interchangeable with: O04302038
Annotation -
Last update: Erudio ()
Organ of vision, anatomical structure of human eye, physiologyof vision, accomodation, visual adaptation, colour sense, field of vision, optical disorders, their relation to damage of optical functions, weak-sightendness, blindeness;
Literature - Czech
Last update: Erudio ()

Kraus,H.: Kompendium očního lékařství. Grada, Praha 1997.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (02.05.2006)

Obsah kurzu:

1. Anatomie a fyziologie oka (přední segment oka, zadní segment oka). Optický systém oka. Refrakce a korekce refrakčních vad.

2. Zrakové dráhy. Vývoj vidění. Vyšetření zrakových funkcí a stanovení typu a míry funkční poruchy.

3. Epidemiologie zrakového postižení u dětí v předškolním a školním věku, funkční perspektiva u jednotlivých typů zrakového postižení.

4. Epidemiologie zrakového postižení u dospělých pacientů v produktivním věku a u starších pacientů. Funkční perspektiva u jednotlivých typů zrakového postižení.

5. Interakce zrakového postižení s postižení ostatních smyslů - medicínský pohled. Možnosti vyšetřovacích metod v oftalmologii.

6. Zraková rehabilitace u dětí, Zraková rehabilitace u dospělých pacientů v produktivním věku. Zraková rehabilitace u starších lidí

(zrakový terapeut nebo instruktor zrakové stimulace)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html