SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ophtalmology - O04318038
Title: Oftalmologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > External Subjects
Annotation -
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)
Organ of vision, anatomical structure of human eye, physiologyof vision, accomodation, visual adaptation, colour sense, field of vision, optical disorders, their relation to damage of optical functions, weak-sightendness, blindeness;
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)

Kraus,H.: Kompendium očního lékařství. Grada, Praha 1997.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)

Obsah kurzu:

1) Psychologie školního dítěte

2) Postižené dítě z pohledu speciální pedagogiky a psychologie

3) Problematika zrakově postižených dětí při vstupu do školy

4) Příčiny zrakových vad u slabozrakých dětí

5) Metodika vyučování ve školách pro slabozraké

6) Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1.r.ZŠ pro slabozraké

7) Základní metodické pokyny pro práci s dětmi se zbytky zraku

8) Metody a techniky defektologie

9) Rehabilitace zrakově postižených osob a způsoby její realizace

10) Reedukace zraku

11) Vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html