The Philosophy of History - O03111035
Title: Filozofie dějin
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: FIDĚ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The problems of the beginning of history.Philosophical problems of national and Euuropean history. Philosophical problemof time. Augustinus Aurelius. G.B. Vico. D.W.F. Hegel. Meaning of history and Czech history.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Časopis Reflexe

Filozofický časopis (podlé témat)

Pešková, J. : Role vědomí v dějinách

Studentsi vybere jedno z uvedených témat a prostuduje k němu literaturu z nabídnutého výběru nebo po dohodě s vyučujícím podle vlastního výběru. Ostatní témata nastuduje podle přednášek ze sekundární literatury.

Last update: Erudio ()