SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Methodology of Social Science II. - Philosophy of History - O03111034
Title: Metodologie společenských věd II. - filosofie dějin
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: O03111035
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: MSPV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Co-requisite : O02312044
Pre-requisite : O02312024
Is co-requisite for: O02312076
Annotation - Czech
Role vědomí v dějinách a dějinnosti pro porozumění kořenům dneška Problém počátku dějin Filozofické problémy národních dějin a dějin evropských Filozofický problém času a časovosti ve vztahu k pojetí dějinnosti Augustinus Aurelius Jean Bodin # metodologické problémy přístupu k dějinné skutečnosti G. B. Vico # Nová věda Osvícenecké pojetí filosofie dějin # Antoine Condorcet (problém pokroku) D. W. F. Hegel # Filosofie dějin a problém lidské svobody Otázky smyslu dějin a smyslu českých dějin Hodnoty a dějiny (Bádenská škola, filosofie života, Max Weber)Hermeneutika H. G. Gadamera a problém dějinného vědomí
Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2005)
Literature - Czech

H. Arendtová, Krize kultury

J. Patočka, Evropa a doba poevropská

J. Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin

H.G. Gadamer Problém dějinného vědomí

T. S. Kuhn Struktura vědeckých revolucí

V. Bělohradský, Přirozený svět jako plitický problém

  • literatura dle vlastního výběru

Last update: Erudio ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html