SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of Education - O02312025
Title: Filozofie výchovy
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Is interchangeable with: O03111033
Annotation - Czech
Kurz Filosofie výchovy kultivuje u budoucích učitelů schopnost promýšlet povahu vlastní práce. Zabývá se výchovou ve třech základních rovinách, jako vztahu člověka ke světu (ontologie výchovy), jako vztahu člověka ke společnosti (fylogeneze výchovy) a vztahu k sobě samému (ontogeneze výchovy). Děje se tak v 6 tematických celcích: Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa. Dilemata a antinomie výchovy a vzdělávání. Prameny a proměny výchovné autority. Archetypy výchovy. Východiska a podoby moderní pedagogické antropologie. Výchova v postmoderní reflexi.
Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (21.03.2007)
Literature - Czech

Pelcová, N.: Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, Karolinum 2000.

Michálek, J.: Topologie výchovy. Praha, OIKOYMENH 1996.

Palouš, R.: K filosofii výchovy. (Východiska fundamentální agogiky). Praha, SPN 1991.

Palouš, R.: Čas výchovy. Praha, SPN 1991.

Palouš, R.: Ars docendi. Praha, Karolinum 2004.

Patočka, J.: Péče o duši I. - III., Praha,OIKOYMENH 1996, 1999, 2002.

Henriksen, J. O., Vetlesen A. J.: Blízké a vzdálené. Boskovice, Nakl. Albert 2000.

Kratochvíl, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Hermann a a synové 1995.

Fink, E.: Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg, Königshausen und Neumann 1992.

Filosofické prameny.

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (21.03.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html