SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Didactics I (primary schools) - O02303014
Title: Didaktika ČJ I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: DIČJ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Classification: Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Pre-requisite : O02303101
Is pre-requisite for: O02303053, O02303015
Annotation -
Last update: SMEJKALO (14.04.2005)
The place of Czech didactics in the preparation of teachers. Didactic techniques, methods and goals according to the age of children: specific acts of Czech language teaching in junior secondary schools which put principles into operation. The requirements for effective language learning in terms of the pupil, the teacher, and the curriculum. Motivation, evaluation, classification. Learning materials, text-books, manuals.
Literature - Czech
Last update: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
  • Čechová, M. - Styblík, V.: Čeština a její vyučování.

Praha 1998.

  • Hausenblas, O.: Vrátíme smysl hodinám češtiny. Jinočany 1992, PedF 1996.
  • Hauser, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Díl I. a díl II. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno 1994.
  • Hauser, P.: Kapitoly z didaktiky. Brno 1994.
  • Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Syllabus - Czech
Last update: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz: K14 Didaktika českého jazyka I
Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Ondřej Hausenblas

Požadavky k zápočtu: 1. Aktivní účast na semináři, průběžné četby se záznamem, zpracování úkolů - doložit portfoliem

2. Obeznámenost s rpobelmatikou RVP a ŠVP v češtině, přehled o aktuálním dění v oblasti didaktiky ČJ a výuky ČJ na ZŠ, SŠ (odborné časopisy)

3. Seminární práce

Forma zkoušky: -

Požadavky ke zkoušce: -

Cíl kurzu: Studenti získají prvotní vhled a vědomosti potřebné pro moderní výuku ČJ na ZŠ a SŠ (poměr dorozumívacích činností a gramatiky s pravopisem, cíle a obsah výuky na ZŠ i SŠ - modelově některé problémy žáků ve výuce s temat. celky, pojětí výuky v učebnicích ČJ, normativní dokumenty, termíny užívané při výuce ČJ, zásady formativního hodnocení, úskalí klasifikace), částečně si osvojí i dovednosti potřebné pro plánování výuky k některému z cílů RVP.

Obsah kurzu: Potřeby žáků a problémy s výukou v ČJ, očekávané výstupy ČJL v RVP a vzájemná souvislost jazykové a literární výchovy. Pojetí a cíle, způsoby vymezení obsahu výuky ČJL. Plánování výuky k OVO. Pojetí výuky k dorozumívání v souč. učebnicích a dalších příručkách. Problematika nové maturitní zkoušky. Odborná literatura.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html