SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Teach-in - O02303001
Title: Proseminář z ČJ
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: PRČJ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Classification: Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Interchangeability : O02303101
Is co-requisite for: O02303002, O02303003
Is pre-requisite for: O02303SOZ, OSOZ1C, OSOZ003
Is interchangeable with: O02303101
Annotation -
Last update: SMEJKALO (08.04.2005)
Practical approach to Standard Czech (written utterances, orthography; Czech grammar; the problems of correct language and adequate stylistic differentiation; periodicals specializing in problems of cultivation of Standard Czech.
Literature - Czech
Last update: SMEJKALO (08.04.2005)

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Rozšířené vydání. Praha, Fortuna 1999.

Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. - 4. roč. gymnázií. Praha, SPN 2001-2004.

Slovníky a lingvistické časopisy.

Syllabus - Czech
Last update: SMEJKALO (29.08.2005)

Studijní obor: Učitelství pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz K 01 Proseminář z českého jazyka

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. O. Palkosková, Ph.D., PhDr. L. Janovec, PhDr. M. Šamalová

Požadavky k zápočtu: tři úspěšně splněné písemné práce (korektura + rozbor) ze šesti možných dle pokynů vedoucího semináře, referát na vybrané lingvistické téma a jeho písemné zpracování.

Forma zkoušky: - - -

Požadavky ke zkoušce: - - -

Cíl kurzu: procvičení, upevnění a systemizace poznatků z jednotlivých jazykových disciplín.

Obsah kurzu: Procvičení jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba), upevnění latinské lingvistické terminologie, vlastní prezentace studentů, seznámení s odbornou literaturou a institucemi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html