SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Healthy Life Style - O02214009
Title: Zdravý životní styl
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Pre-requisite : O02213005, O02214005
Annotation -
Last update: MARADOVA (13.01.2006)
The aim of the course is to present strategy of health risks management, including prevention methods. Based on program documents WHO the course analyses health determinants and defines major tasks in education towards healthy life style. It includes problems of addiction, civilizational diseases, stress, hidden forms of violence, sexual abuse, bullying, media manipulation and nutritious behavior damaging health. Moreover, it lays emphasis on problems related to incorporation of education towards healthy lifestyle into school educational programs. The course is developed as preparation for the role of form teacher.
Literature - Czech
Last update: MARADOVA (13.01.2006)

SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000.

KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk ? prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001.

MARÁDOVÁ, E. Zdravý životní styl I. a II. Praha: Fortuna 1999.

Usnesení vlády č. 1046/2001. ? Zdraví pro všechny ve 21. století

Kol. Jak jsou na tom se zdravím naše děti. Praha: SZÚ, 1999.

MARÁDOVÁ, E. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: PC, 1997.

Kol.: Manuál prevence, díl I až IX. Praha: SZÚ, 1998-2002.

MACHOVÁ, J., MARÁDOVÁ, E. aj. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Základy sexuální výchovy. Praha: PedF UK, 1998.

ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-44-0.

DUNOVSKÝ, J. aj. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995, 248 s. ISBN 80-7169-192-5.

ELLIOTTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, 1995, 176 s. ISBN 80-7178-034-0.

Syllabus - Czech
Last update: MARADOVA (13.01.2006)

Obsah předmětu:

Zdraví ? determinanty zdraví, zdraví a životní styl, WHO, dokument "Zdraví 21"

Zdraví a nemoc ? psychosomatika, zásady péče o zdraví se zaměřením na děti školního věku, lékařská péče léčební a preventivní

Bio-psycho-sociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví

Období dospívání - fyziologický průběh puberty (biologická, psychická, sociální problematika), zdravotní problémy dospívání, dospívání jako rizikové období v ontogenezi

Reprodukční zdraví v období dospívání - negativní jevy poškozující zdraví dospívajícího (předčasný koitální styk, těhotenství, interrupce, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, gynekologické záněty)

Faktory poškozující zdraví a zkracující život (stres, kouření, alkohol, rizikové sexuální chování apod). Mediální manipulace.

Výživa a zdravotní stav, změny nutričního chování a podpora zdraví

Multidisciplinární systém ochrany týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

v

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html