SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School Pedagogy and Psychology - O02214005
Title: Školní pedagogika a psychologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok3
Old code: ŠKPG
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Pre-requisite : O02214001, O02214002
Interchangeability : ONPP142, O02213005
Is pre-requisite for: O02214011, O02214029, O02214028, O02214027, O02214020, O02214018, O02214012, O02214009
Is interchangeable with: O02213005
Annotation -
Last update: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)
? The course develops general preconditions for working as teachers applying pedagogical theory in terms of education system in the CR and EU policy trends in education. The course provides the students before practice with basic education, organisational and administrative activities of a teacher.
Aim of the course -
Last update: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

? The course aims to develop pedagogical competences of teachers - application of pedagogical theory in the educational system of the CR

Literature - Czech
Last update: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. (06.06.2006)

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998.

Gavora, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.

Hopf, A.: Sociální pedagogika pro učitele. Praha, UK 2001.

Jůva, V.: Úvod do pedagogiky. Brno, Paido 1995

Opekarová, O.: Pedagogická diagnostika ve škole a školní poradenství. Raabe. Vedení školy, Praha1998.

Pařízek, V.: Obecná pedagogika. Praha, Karolinum 1994.

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2002.

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha, Portál 2000.

Průcha a kol.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2003.

Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno, PAIDO 1995.

Skalková, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha 1983.

Vašutová, J.: Pedagogika pro učitele. Ped F UK, Praha 1993.

Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha 1994.

Časopisy: Pedagogika, Moderní vyučování a Učitelské noviny

Requirements to the exam - Czech
Last update: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

písemná zkouška v rozsahu přednášek

Syllabus -
Last update: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

? Concept of Education System in CR and EU

Curriculum, legislation

School organisation and management

Teacher profession

Education - interactive process

Principles of pedagogic diagnostics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html