SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Data Processing for Masters Thesis - O02213055
Title: Zpracování dat v diplomové práci práci
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: ONPP13055
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: STUČ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Alena Škaloudová, Ph.D.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Interchangeability : ONPP13046, ONPP13055
Is interchangeable with: ONPP13055, ONPP13046
Annotation - Czech
Obsahem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a cíli popisné a induktivní statistiky. Pro výuku statistického zpracování dat je využit programu Excel. Možnost studia po internetu.
Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
Literature - Czech

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

ŠKALOUDOVÁ, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

SWOBODA, M. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
Requirements to the exam - Czech

Seminární práce. Zadání je uvedeno na konci sylabu.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
Syllabus - Czech

Sylabus předmětu je na domovské webové stránce katedry psychologie v sekci STARÝ WEB (vlevo nahoře). Odkaz na Alena Škaloudová, Zpracování dat v diplomové práci.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html