SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Problem Child in School - Secondary and High - O02213053
Title: Problémové dítě ve škole na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Annotation -
Handicaped child in the school and its integration. School failure. Learning disorders, attention disorders. Problems in school adaptation, aggression in the peer group. Behavior disorders. Abused child. Minority child.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Literatura:

Dunovský J. - Dytrych Z. - Matějček Z. (1995): Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada, Avicenum

Kolář, M. (1997): Skrytý svět šikanování ve školách - příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha, Portál

Vágnerová, M. - Hadj Moussová, Z. - Štech, S. (2000): Psychologie handicapu. Praha, Portál

Vágnerová, M. (1997): Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, Karolinum

Vágnerová, M. (1999): Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál

Last update: Erudio ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html