SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Specific Learning Difficulties in Mathematics - O02213042
Title: Problematika matematických představ a diskalkulií dětí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2007
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: PMPD
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Věra Pokorná
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Annotation -
Specific learning difficulties in mathematics Key words: dyscalculation, etiology, diagnostic, support, specific learning disabilities definition, etiology, perception and cognitive functions development, image of numerical row building, alternative method for to building mathematics skills.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Literatura:

Pokorná V., Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Portál Praha 2000 (2.vyd.)

Pokorná V., Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál Praha 2000 (2.vyd.)

Košč L., Psychodiagnostika matematických schopností, jejich poruch a narušení u dětí. (Metodický materiál 19.) Hradec Králové, Krajská pedagogicko-psychologická poradna 1987a.

Košč L., Testy matematických schopností. Kalkulie III, Číselný trojúhelník, Rey-Osterriethova komplexní figura. (Příloha metodického materiálu 19.) Hradec Králové, Krajská pedagogicko-psychologická poradna 1987b.

Last update: Erudio ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html