SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Learning Disorders in Czech Language - O02213041
Title: Poruchy učení v českém jazyce
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: unlimited
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Věra Pokorná
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Annotation -
Learning disabilities in the Czech language Key words: specific learning disabilities, diagnostic, instruction of children with learning disabilities in Czech language, problem cogency, definition of specific learning disabilities, perception development, cognitive functions development, diagnostic, prevention, care.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Literatura:

Pokorná V., Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Portál Praha 2000 (2.vyd.)

Pokorná V., Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál Praha 2000 (2.vyd.)

Matějček Z., Dyslexie - specifické poruchy čtení, H&H Jinočany 1993

Last update: Erudio ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html