SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Counseling Theory and Practice - O02213039
Title: Poradenská teorie a praxe
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: PPPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Is interchangeable with: ONPP13044
Annotation -
The course is focused on the system of counseling in the Czech Republic and activities of educational counselor. Keywords: Theory of counseling. Counseling methods. School consultation model. Individual and group counseling. Legal and ethical considerations for counselors. Lecturer: PhDr. Lidmila Valentová, CSc. ( Lectures are in Czech language.)
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Literatura:

Elliot,J., Place, M.(2002): Dítě v nesnázích-prevence, příčiny, terapie, Grada.

Hrabal, Vl. ( 2001): Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka, PedFUK.

Hadj Moussová a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I., II., III., UK PedF, Praha.

(2005): Vybrané problémy. I. (2002): Diagnostika II. (2004): Intervence III.

Jedlička, R., Koťa, J.(1998): Analýza a prevence sociálně patologických jevů., Karolinum.

Karnsová, M.(1995): Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, Praha , Portál.

Mareš, J. a kol: ( 2002): Sociální opora u dětí a dospívajících II., Hradec Králové Nucleus.

Matějček, Z. (1991): Praxe dětského psychologického poradenství, SPN, Praha.

Kolář, M. (2001): Bolest šikanování, Praha, Portál.

Last update: Doubek David, Mgr., Ph.D. (20.09.2005)
Syllabus -

Obtaining basic knowledge in a pedagogical - psychological counseling. Increase of sensitivity of the future teachers for educational and personal problems of students.

Course contents:

Theory of counseling. Counseling methods.

School consultation model.

Individual and group counseling.

Legal and ethical considerations for counselors.

System of counseling in a Czech republic.

Activities of an educational counselor - screening, diagnostics, interventions,

informational and consulting activities.

Most common problems in middle and upper school age.

Last update: Doubek David, Mgr., Ph.D. (20.09.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html