SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of Educational and Social Psychology - O02213002
Title: Základy pedagogické a sociální psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: ZÁPSP
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Classification: Psychology > Educational Psychology
Pre-requisite : O02113005
Annotation -
Last update: Erudio ()
Fundamentals of educational and social psychology. Psychology of education: definition, core concerns, relations to other fields. Learning theories. Motivation in the school work, cognitive needs. School achievement. Evaluation. Relation teacher-student. Attributional processes. Social psychology: definition, core concerns, relations to other fields. Methods of social psychology. Socialisation role of school. Social group. Social processes in the classroom. Social climate. Social perception. Attitudes. Communication.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Čáp, J., Mareš,J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2004.

Fontana,D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Hadj-Moussová,Z.: Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec, Ped.F TU 2002.

Hayesová,N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Helus,Z..,: Sociální psychologie. Praha, Ped.F. UK 2002

Hrabal,V.: Diagnostika. Praha, Ped.F. UK 2002.

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1988.

Hrabal,V.: Sociální psychologie. Praha, Ped.F. 2002.

Mareš,J.: Styl učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Pavelková,I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.

PSŠE: Typy žáků. Praha, PedF UK 1995.

PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha, PedF 2005.

Řezáč,J.: Sociální psychologie. Brno, Paido 1998.

Slavík,J: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999.

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Course goal:

a) To mediate the basic knowledge about the subject (learning the basic facts and technics of pedagogical and social psychology)

b) To help the students with establishing more complex explanation schemes which will help them to increase the comprehensibility of the educative and learning reality.

Synopsis of the course.

Pedagogical psychology:

Pedagogical psychology - definition, approach to the subject, subject , main themes, movements in the methodology

Teacher's profession - approach, demands, risks

Learning and cognition - Relationship with cognition, theory and types of learning, learning and cognitive styles, effective learning strategy (metacognition)

Motivation - Motivation disposition and motivation processes, motivation of pupils in school.

Classification in school - orientating and developing forms of classification (risks and possibilities), school results.

Selfdiagnostics of the teacher

Social psychology:

Socialization in school and in the family, family education (specifics of the socialization influence of school and family, interaction teacher - parent, forms of social learning)

Structure and dynamics of a social group, school class (social norms, status, role etc.)

Social perception and communication - perception - approach orientation of the teacher

Interaction teacher x pupils (attribution processes)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html