SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of development initial literacy II - O01215155
Title: Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N151A
Explanation: Rok3
Old code: DRPG
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Pre-requisite : O01215154
Is incompatible with: OK0615155
Is pre-requisite for: O01215169, O01215269
Is interchangeable with: OK0615155
Annotation -
The topic follows up Didactics of development initial literacy II. Presented issues cover specific of didactic of elementary reading and writing with stress on individuality of the pupil, diagnostics of difficulties and method of their improvement and development of reading etc. Didactics at alternative systems and foreign compulsory schools is included.
Last update: Erudio ()
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získání hlubších a rozsáhlých informací a dovedností z oblasti rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti s vazbou na analýzu zahraničních a výzkumných zkušeností.

 

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Literature - Czech

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997
Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998
Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995
Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996
Wildova, R. (ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. UK PedF, Praha 2002
Wildová, R. : Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti. Praha, PedF UK 2004

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Teaching methods - Czech
  • Analýza a praktické využití diagnostických postupů a stanovení nápravných postupů
  • Analýza domácích a zahraničních didaktických materiálů pro rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
  • Prezentace výsledků domácích a zahraničních výzkumů z oblasti (počáteční) čtenářské gramotnosti
  • Prezentace ročníkových prací
  • Osvojení si dovednosti předepisovat žákům vázané a nevázané čitelné  písmo
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

 

100% účast na praxi, možno splnit individuálně

Test vázaného písma

Aktivní účast na výuce

Ročníková práce (teoretická práce)

Písemná nebo ústní zkouška z obsahu seminářů, přednášek, praxí a studia odborné literatury.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Syllabus - Czech

Diagnostika rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti, nápravné postupy

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti v zahraničí

Domácí a zahraniční výzkumy v oblasti rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Individualizace procesu rozvoje počáteční čtenářské/písařské gramotnosti

Inovativní postupy při rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti (projekty, využití ICT atd.)

Historický exkurz do rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků odlišného mateřského jazyka než je ČJ

Prezentace ročníkových prací na posledních dvou seminářích

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Course completion requirements - Czech
- 100% účast na praxi, možnost nahradit
- Test písma
- Aktivní účast na výuce
- Ročníková práce na zvolené téma (10 didaktických pomůcek s metodikou, zpráva z vlastní výzkumné práce, zpráva z ERASMU, překlad článku na téma počáteční gramotnosti)
- Písemná nebo ústní zkouška z obsahu seminářů, přednášek a praxí
Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html