Didactics of development of initial literacy I - O01215154
Title: Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N143A
Explanation: Rok3
Old code: DRPG
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Pre-requisite : O01215009, O01215018, O01215020
Is incompatible with: OK0615154
Is pre-requisite for: O01215155
Is interchangeable with: OK0615154
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The topic introduces present development of elementary literacy. Lectures and seminars present the most used methods of development of elementary reading and writing in history of Czech school and in the present as well. It also present didactic materials. There is integrated pedagogical practice at 1st grade of Compulsory school at the seminars.
Last update: Erudio ()
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je odborný diskurz do problematiky rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a jejími vazbami na rozvoj čtenářské pregramotnosti.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Descriptors - Czech

Distanční výuka bude probíhat jako řízené samostatné studium s motivačními a řídícími impulzy vyučujících a kontakt se studenty elektronickou formou. Platformou - systémem pro výuku bude Google classroom,studentí budou pracovat na synchronních a asynchronních aktivitách. Pozvánku do učebny obdrží studenti emailem.

1) Přednášky - synchronní i asynchronní způsob výuky ve vhodném poměru, videonahrávky, rozšířená a virtuální realita, videokonference, elektronické výukové materiály, diskuse - odkaz na 1. přednášku

https://cesnet.zoom.us/j/93529399801?pwd=Nm9HVW8wUnlzYmY3TktCZFk3RUdRZz092

•Meeting ID: 935 2939 9801
•Pass code: 501603

2) Praxe individuální, rozborové hodiny prezenčně s učiteli, vedením škol, s vyučujícími předmětu online v Google classroom nebo v Google Meet

3) Semináře - synchronním i asynchronním způsobem výuky, studenti budou získávat poznatky aktivně na základě elektronických materiálů, videí, ukázek žákovských prací, audionahrávek, zasílání materiálů s online komunikací, plnění úkolů v Google classroom https://classroom.google.com/c/MTQ5MjMyODc3MDU4?cjc=4lqcqut, odkaz na 1. seminář  ZOOM - https://cuni-cz.zoom.us/j/8809091871

Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (12.10.2020)
Literature - Czech

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997
Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998
Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995
Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996
Wildová, R.(ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního psaní a čtení. UK PedF, Praha 2002
Wildová, R. : Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti. Praha, PedF UK 2004
internetové odkazy:
www.cteme.eu

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Teaching methods - Czech
  • Analýza pojetí gramotnosti a pregramotnosti v kontextu kurikulární reformy, s ohledem na výroční zprávy ČŠI a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2004).
  • Vhodné pomůcky, projekty na podporu čtenářské pregramotnosti  podporu počáteční čtenářské gramotnosti.
  • Možnosti spolupráce s přípravnými třídami, základními školami, knihovnami, pedagogicko-psychologickými poradnami z hlediska podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti v mateřské škole.
  • Možnosti inovací školních vzdělávacích programů v MŠ se zaměřením na podporu čtenářské pregramotnosti
  • Analýza a praktické ověření metod výuky čtení a psaní
  • Analýza a praktické ověření vázaného a nevázaného písma
  • Praktické ověření metod hodnocení čtení a psaní
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Syllabus - Czech

Obsah kurzu bude zaměřen na aktuální trendy rozvoje pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti u nás i v zahraničí, metodický a didaktický systém školního rozvoje počáteční gramotnosti. Zároveň bude integrována problematika psychologicko-lingvistická a speciálně-pedagogická.

Orientace v základní terminologii (čtenářská pregramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtenářská kompetence, komunikační kompetence atd.).

Současné trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Psychologické základy rozvoje počátků čtení a psaní

Metody výuky čtení a psaní

Hodnocení čtení a psaní

Rozvoj počátků psaní u leváků

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Course completion requirements - Czech
•100% účast na praxi, možnost nahradit
•test písma
•Aktivní účast na výuce
•Příprava 1 didaktického materiálu včetně metodického doporučení
Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (12.11.2018)