SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of education II - O01215010
Title: Dějiny pedagogiky II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N113A
Explanation: Rok1
Old code: DPG
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Basics of Pedagogics
Pre-requisite : O01215009
Is incompatible with: OK0615126
Is pre-requisite for: O01215017, O01215019
Is interchangeable with: OK0615126
Annotation -
Continuity of the course History of Education I. It leads the students towards orientation in various streams of educational thinking and school practice in the XX. th century. Besides foreign developmental tendencies, the course also emphasizes knowledge of the roots of Czech tradition. The last part of the course is dedicated to the development of elementary schools in the Czech region. The seminar is dedicated to reading and analysis of original texts.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

Základní:

KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha : PedF UK, 1992.

SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha : SPN, 1978.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 - 1989.   Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2.Praha : Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha : SPN,  1986.

 

Rozšiřující

SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století, s. 17 - 70. Praha : SPN, 1966,

UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha : UK, 1971.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, 2011, č. 4, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

Váňová, R. Československé školství ve 30. letech. Praha : PedF UK, 1995.

 

Last update: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2016)
Requirements to the exam - Czech

Předmět bude zakončen ústní zkouškou. Podkladem ke zkoušce je studium literatury, obsah přednášek a materiálů v MOODLE.

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.01.2019)
Syllabus - Czech

 Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

1. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey)

2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

3. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí)

4. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II ( Pojetí pedagogiky, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva)

5. Vývoj počátečního školství  1774 - 1869

6. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.11.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html