SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and Social Psychology II - O01213022
Title: Psychologie pedagogická a sociální II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0Q134A
Explanation: Rok2
Old code: PPSO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Classification: Psychology > Educational Psychology
Pre-requisite : O01213021
Is incompatible with: OK0613022
Is pre-requisite for: O01213100, O01215102, O01215268, OSZMDP01, O01313172, O01215101, O01215103
Is interchangeable with: OK0613022
Annotation -
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (06.06.2019)
This course is focusing on social psychology and its application to school praxis.
Literature - Czech
Last update: HADJMOU/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2008)

Hadj Moussová Z. (2002): Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec, PedF TU

Hayesová, N. (1998): Základy sociální psychologie. Praha, Portál

Helus, Z. (2000): Úvod do sociální psychologie. Praha, PeF UK

Hrabal, V. (2002): Sociální psychologie. Praha, PeF UK

Mareš, J., Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno, MU

Řezáč, J. (1998): Sociální psychologie. Brno, Paido

Vágnerová, M. (1995): Psychologie žáka. Praha, HTF UK

Vágnerová, M. (2001): Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, Karolinum

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (06.06.2019)

V průběhu semestru budou řešena následující témata:

1. Sociální psychologie a její význam ve školní praxi

2. Sociální percepce

3. Postoje, předsudky, stereotypy

4. Sociální skupina a její charakteristiky

5. Sociální komunikace

6. Sociálně patologické jevy

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (18.09.2018)

Zápočet studenti obdrží na základě alespoň 75% účasti na seminářích. Zkoušku pak studenti složí v rámci písemného testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html