SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and Social Psychology I - O01213021
Title: Psychologie pedagogická a sociální I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0Q125A
Explanation: Rok2
Old code: PPSO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Classification: Psychology > Educational Psychology
Pre-requisite : O01213014, O01213015, O01213016
Is incompatible with: OK0613021
Is pre-requisite for: O01213022, O01313172, O01213100
Is interchangeable with: OK0613021
Annotation -
Last update: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.10.2019)
The course is the first part of a two-semester module of educational and social psychology - the module is aiming to equip students with the basic psychological knowledge and skills necessary for their future profession. The content of the course is organized around the key topics in which the knowledge of pedagogical and social psychology are intertwined. The content of lectures will be primarily focused on theoretical knowledge, seminars will focus on developing teaching skills.
Literature - Czech
Last update: HADJMOU/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2007)
Studijní literatura:
Čáp j. - Mareš J. (2000): Psychologie pro učitele. Praha, Portál

Fontana D. (1997): Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál

Helus Z. (2004): Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál

Hennig, C. - Keller, G. (1996): Antistresový program pro učitele. Praha, Portál

Kolláriková Z. - Pupala B. ed. (2001): Předškolní a primární pedagogika. Praha, Portál

Lašek J. (2001): Sociálně psychologické klima školních tříd a škol. Hradec Králové, Gaudeamus.

Mareš J. (1998): Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál

Pavelková I. (2003): Motivace žáků k učení. Praha, PeF UK

Pedagogika č.4/94, Povolání: učitel. Praha, PeF UK

PSPŠ(2005): Psychický vývoj dítěte od 1. do 5.třídy. Praha, PeF UK

Štech S. (1998): Dilemata a ambivalence učitelského povolání. in: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha, PedF

Vágnerová M. (2001): Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, Karolinum

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Aim of the course:
Educational psychology is a field of psychology which the future teacher needs as a fundamental grounding for his profession. This course brinks basic knowledge of educational psychology and its applications in the school.

Content of the course:
1.Definition and methods of educational psychology.

2.Learning. Process of learning, learning theories.

3.School achievement. Socio cultural handicap.

4.Evaluation I the school.

5.Motivation. Cognitive needs, motivational strategies of student.

6.Relation teacher - student.

7.Risks of teacher's profession, burn-out syndrome.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem, který bude udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a seminářích. Účast na semináři k udělení zápočtu je alespoň 75%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html