SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cooperation of the school and the museum - O01155628
Title: Spolupráce školy a muzea
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Petra Horská, Ph.D.
Class: Volitelné předměty pro PS
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)
Kurz je zaměřen na představení spolupráce školy a muzea. Studenti se seznámí s muzejní pedagogikou s důrazem na objektového učení jako základní metodu muzejně-pedagogické činnosti. Součástí kurzu bude mapování současné výchovně-vzdělávací nabídky muzeí a exkurze do vybraného muzea. Zvolené téma vede studenty k zamyšlení nad využitím muzea v jejich budoucí pedagogické praxi, k přípravě vlastního výchovně-vzdělávacího materiálu pro návštěvu muzea a jeho prezentace.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)

Cílem je otevřít dialog mezi školou a muzeem. Poukázat na muzeum v kontextu jeho edukační funkce a promýšlet roli muzea ve spojitosti s potřebami současné školy.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)

1. Možnosti spolupráce školy a muzea.

2. Muzejní pedagogika jako rozvíjející se obor.

3. Metoda objektového učení jako významný přístup muzejně-pedagogické činnosti.

4. Výchovně-vzdělávací nabídka současných muzeí.

5. Exkurze do vybraného muzea a její reflexe.

6. Příprava vlastního výchovně-vzdělávacího materiálu a jeho prezentace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html