SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Political Science - O01112009
Title: Úvod do politologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2,Rok3
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Classification: Political Sciences > General Subjects
Interchangeability : O07112010
Is incompatible with: OK0612009
Is interchangeable with: OK0612009, O07112010
Annotation -
The course introduces theory and practice of politics. It shows basic political concepts and problems that are necessary to understand better political spheres and the present society.
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2012)
Aim of the course - Czech

Seznámit se základními tématy politologie a politiky

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Literature - Czech
 

Dočekalová,P.,Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: grada Publishing.2010
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.01.2018)
Teaching methods - Czech

Přednášky doplněné diskusemi nad danými  tématy a aktuálními otázkami.

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Requirements to the exam - Czech

Nastudovat témata s přednášek . Dále přečíst 1 práci, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet je ústní.:- diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z obsahu přednášek

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Syllabus - Czech

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html