SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Ethics for Teachers - O01112006
Title: Profesní etika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (90)
summer:unknown / unknown (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Classification: Philosophy > External Subjects
Interchangeability : OB7112301
Is incompatible with: OK0612006
Is interchangeable with: OB7112301, OK0612006
Annotation -
1. Ethics is in another way the same philosophical intention; To understand the essential issue of ethics it requires us to demonstrate why and in what sense is it good to be rightful just the way we are – Socratic elenchus 2. The major phenomena of experience – What is the world and who is the person?; Plato’s idea of education and upbringing; an issue of doxa and the cave into which we always grow; Who is a child? Plato’s idea of soul – its purification of Christian-Latin misinterpretation; climbing out of the cave as to climb out of the world and simultaneously from “oneself” to “myself” (“know yourself”) 3. Aristotle continuation of Plato’s idea of philosophy and education: interpreting the main issue of Nicomachean Ethics – to agathon, Eudaimonia, ethos, paideia; 4. The issue of scientific knowledge; an idea and a norm – humanity that allows to be normalized by an observed idea without being compelled; what does their composition mean for the European humanity and its meaning – imperial horizon of European politics within the contrast of Greece oikos.
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (09.09.2017)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Platón. Menón; Gorgiás; Ústava (jakékoliv vydání)

SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika: [přehled etických teorií]. Vyd. 4., upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-575-7.

RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 196 s. ISBN 978-80-7603-015-2. 

 

Doporučená:

ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 2. rozš. vyd. Praha: P. Rezek, 1996, 493 s. ISBN 80-901796-7-3

 

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. 3. vyd., ve Svobodě 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 67 s. ISBN 80-205-0216-5

 

KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996, 306 s. ISBN 80-205-0507-5

 

MARX, Karl. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978, 195 s.

 

KAFKA, Franz a Václav MAIDL. Proces. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1997, 287 s. ISBN 80-85844-29-x

 

ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla [online]. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995, 428 s. ISBN 80-204-0549-6

 

HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004, 62 s. ISBN 80-7298-083-1.

KOSÍK, Karel. Poslední eseje. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 192 s. ISBN 80-7007-206-7

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (18.09.2019)
Teaching methods - Czech

Výklad
Dialog
Otázky

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (09.09.2017)
Syllabus - Czech

1. Etika jako problém

2. Jak získat přístup k půdě, z níž jsou etické fenomény srozumitelné?

3. Aristotelova etika

4. Vzdělání, výchova a vědění

5. Descartova metafyzika vědomí jako základ našeho moderního světa

6. Problém vlastnictví. Právo a politika

7. Problém technologie a banality zla

8. Fenomenologické promyšlení přítomnosti

9. Současné problémy výchovy

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (14.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška bude spočívat jednak v dialogu nad vybraným Platónovým dialogem, jednak v dialogu nad problematikou v souvislosti s probranými tématy, v němž bude muset student vykázat, že jeho tvrzení nejsou pouhým míněním.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (09.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html