SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics Teaching Propedeutics I - NUFY115
Title: Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NFUF305
Interchangeability : NFUF305
Is incompatible with: NFUF305
Is pre-requisite for: NUFY116
Is interchangeable with: NFUF305
Annotation -
Last update: T_KDF (01.07.2015)
The seminar is aimed at finding and solving problems teaches meet in their everyday practice (basic documents affecting school education, how to prepare to classes, how to prepare physics experiments/practical work, evaluation and assessment, how to motivate students in physics teaching and learning, how to cooperate with colleagues etc.) - starting not from theoretical knowledge of pedagogy and psychology but from concrete experience of the teacher. Students attending the seminar are guided to discuss presented problems and expected to participate actively at the seminar.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literature -
Last update: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (11.01.2018)

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a pro gymnázia.

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. (02.10.2020)

Po dobu distanční výuky (ZS 2020/2021) probíhá výuka online prostřednictvím MS Teams, a to v čase daném rozvrhem. Zapsaní studenti byli o formě výuky informováni a přidáni do výukového týmu v MS Teams.

V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (11.01.2018)

What a good teacher, a good school. The basic documents the teacher is required to follow. The role of the teacher at school. Preparation for an hour. Organization class work. Motivation of pupils. Individualisation of class work. Student evaluation (both summative and formative).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html