SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Condensed Matter Physics - NUFY104
Title: Fyzika kondenzovaného stavu
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Incompatibility : NFUF401
Interchangeability : NFUF401
Annotation -
The lecture is designed to serve as a first course on the physics of condensed matter for pre-service physics teachers. The emphasis is on crystalline solids, going from the crystal lattice to the ideas of reciprocal space and Brillouin zones, and these ideas are developed for lattice vibrations, for the theory of metals and for semiconductors. Other parts deal with major aspects of solid state physics controlled by other phenomena, such as superconductivity, dielectric and magnetic properties and so on.
Last update: T_KDF (12.05.2015)
Course completion requirements - Czech

Zkouška probíhá ústní formou. Kromě řádného termínu jsou možné dva termíny opravné.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literature -

Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.

Kratochvíl P., Valvoda V.: Úvod do fyziky pevných látek. UK Praha 1982 (skripta MFF).

Valvoda V., Polcarová M., Lukáč P.: Základy strukturní analýzy. Karolinum, Praha 1992.

Frei V.: Fyzika pevných látek. SPN, Praha 1978 (středoškolská úroveň).

Valvoda V.: Krystalografie - Atomová struktura látek a její určování. Matfyzpress, Praha 2005 (spíše středoškolská úroveň).

Kittel Ch.: Introduction to Solid State Physics. Eight Edition, Willey International Edition 2005

Meyers H.P.: Introductory Solid State Physics (Second Edition). CRC Press, London 2002.

Blakemore J.S.: Solid State Physics (Second Edition). Cambridge University Press 1985.

Jones R. A. L.: Soft Condensed Matter. Oxford Master Series in Physics, Oxford University Press 2002.

Raab M.: Materiály a člověk. Encyklopedický dům s.r.o., Praha 1999.

Last update: T_KDF (12.05.2015)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška probíhá ústní formou. Požadavky ke zkoušce vychází ze sylabu přednášky. Pokud nebude v průběhu semestru odpřednášeno vše, co je uvedeno v sylabu, budou na poslední přednášce upřesněny požadavky ke zkoušce (neodpřednášená látka nebude zkoušena).

Kromě řádného termínu jsou možné dva termíny opravné.

Last update: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (10.10.2017)
Syllabus -

1. structure of condensed matter (lattices, crystal planes, crystal projections, the reciprocal lattice)

2. crystal binding (Van der Waals bonding, ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding, halogen bonding)

3. X-ray diffraction (theoretical background, Laue, Bragg, the atomic form factor, the structure factor, the Ewald construction, experimental methods, electron and neutron diffraction)

4. defects in crystals (point defects, dislocations, dislocation reactions, dislocation energy, jogs, sources, stacking faults, twins)

5. deformation of crystals (elastic, anelastic, plastic, creep), hardening, softening

6. thermodynamics of solids

7. lattice vibrations (the Einstein model, the Debye model, the linear lattice, counting modes, phonons and quantization, Brillouin zones, thermal properties)

8. electrons in solids (fundamental properties of the free electron gas, the periodic potential, the energy gap, electrical properties, semiconductors)

9. thermal, electric and magnetic properties of solids (heat capacity, thermal conductivity, the hall effect, diamagnetism, paramagnetic, ferromagnetism)

10. superconductivity (the Meissner effect, perfect diamagnetism, the London equations, the BCS theory)

11. new materials and technology

Last update: T_KDF (12.05.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html