SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematical Methods in Physics - NUFY092
Title: Matematické metody ve fyzice
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Classification: Physics > Teaching
Interchangeability : NFUF106
Is incompatible with: NFUF106
Is interchangeable with: NFUF106, NUFY027
Annotation -
Last update: T_KDF (12.05.2015)
The subject focuses on the explanation and exercising of various mathematical methods used in the introductory physics course. Practical applications and strategies needed to solve particular physical problems are emphasized.
Aim of the course -
Last update: T_KDF (14.05.2012)

Explanation and exercising of various mathematical methods used in the introductory physics course. Practical applications and solution of particular physical problems are emphasized.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % cvičení. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním zápočtových úloh.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Zkouška má písemnou a ústní část. Student má k dispozici dva opravné termíny.

Literature -
Last update: T_KDF (12.05.2015)

Hladík, A. (1983). Pomocný učební text k průpravnému předmětu učitelského studia fyziky. Praha: MFF UK.

Kvasnica, J. (1989). Matematický aparát fyziky. Praha: Academia.

Musilová, J., & Musilová, P. (2012). Matematika pro porozumění i praxi II. Brno: VUT v Brně, VUTIUM.

Rektory, K. et al. (2000). Přehled užité matematiky I. Praha: Prometheus.

Rektory, K. et al. (2000). Přehled užité matematiky II. Praha: Prometheus.

Doplňková literatura:

Arfken, G. (1985). Mathematical methods for physicists. San Diego: Academic Press.

Elektronická sbírka řešených úloh www.fyzikalniulohy.cz

Kopáček, J. (2008). Integrály. Praha: Matfyzpress.

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška má písemnou a ústní část. V rámci písemné části jsou studentovi zadány k vyřešení tři problémy, které jsou analogické problémům řešeným během přednášek. V ústní části je písemné řešení studentem (v interakci s vyučujícím) diskutováno. Student složí zkoušku, pokud adekvátně vyřeší a zároveň adekvátně diskutuje aspoň jeden zadaný problém. Student má k dispozici dva opravné termíny.

Syllabus -
Last update: T_KDF (12.05.2015)

Integration of functions of several variables

Double and triple integral (definition, evaluation using Fubini´s theorem in various coordinates, applications). Integration of the first kind along curves and surfaces. Integration of the second kind along curves and surfaces (conservative fields, circulation of the vector field along the curve, the flow of a vector, conservation laws).

Operators

Physical meaning and definition of grad, div, rot and Laplace operator. Gauss´s and Stokes´s theorem including thein main applications. The explicit form of the operators in curvilinear coordinates (Lamé coefficients). Several illustrations taken from the electromagnetic theory.

Tensors

The transformation matrix for a rotation, relations of orthogonality and transforming a vector. Definitions of a scalar, vector and tensor using transformation properties of their components. Physical applications (the tensor of inertia).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html