SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Skills and Work - NUFY087
Title: Sociální dovednosti a práce s lidmi
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2004
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Interchangeability : NUFY105, NUFY106
Is incompatible with: NUFY105, NPEP604, NPEP602, NUFY106
Annotation - Czech
Last update: T_KDF (23.05.2003)
Seminář je zaměřen na nácvik sociálních dovedností potřebných v povoláních, kde je významným prvkem spolupráce a řízení skupin lidí (například učitelství): Verbální a neverbální komunikace. Týmová spolupráce. Strategie řešení problémů. Sociální konflikty a jejich zvládání. Asertivita. Autorita a řízení. Časový management a mentální mapy. Metody výuky využívané v semináři předpokládají aktivní zapojení studentů. Uplatňuje se například simulace, nácvik, hraní rolí, řešení problémů, skupinová práce, činnostní a prožitkové metody, brainstorming, mentální mapy.
Literature - Czech
Last update: T_KDF (23.05.2003)

Gillernová, I., Hermochová, S., Šubrt, J.: Sociální dovednosti učitele. SPN, Praha 1990 Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998 Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie II. Grada, Praha 2001

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html