SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematical Methods in Physics II - NUFY085
Title: Matematické metody ve fyzice II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Classification: Teaching > Physics
Annotation -
Last update: ZAK_V7AM/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)
Selected mathematical concepts and methods used in physics courses in 2nd and further years. Practical applications of a formalism for solving particular physics problems.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínky k získání zápočtu:

  • Alespoň 75% účast na výuce
  • Aktivní zapojení během výuky

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literature -
Last update: T_KDF (12.05.2015)

Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha, 1989

Musilová J. & Musilové P.: Matematika pro porozumění a praxi II, VUTIUM, Brno, 2012.

Rektorys K.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1981

Doplňková literatura: Arfken G.: Mathematical methods for physicists, Academic Press, San Diego, 1985

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (02.10.2020)

Po dobu distanční výuky (ZS 2020/2021) probíhá seminář online prostřednictvím MS Teams, a to v čase daném rozvrhem. Zapsaní studenti byli o formě výuky informováni a přidáni do výukového týmu v MS Teams.

V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu.

Syllabus -
Last update: T_KDF (12.05.2015)

Taylor polynomial and approximation. Fourier series, Fourier transformation. Tensor calculus. Solution of PDE by separation of variables. Several words on distributions. Elements of theory of complex functions and its application in physics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html