Practical Course in Application Software - MS Office Programming - NUAS021
Title: Praktikum z aplikačního software - Programování v MS Office
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Guarantor: Mgr. Lenka Forstová
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Software Applications
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Goal of this seminar is to improve student skills in Microsoft Excel. 1st phase of the seminar: short lectures covering special/difficult parts of the application, 2nd phase: individual assignments for students.
Last update: G_I (23.05.2007)
Course completion requirements - Czech

Absolvování předmětu je stvrzeno udělením zápočtu.

Zápočet lze získat dvěma různými způsoby.

1/ Přesvědčit o dostatečných zkušenostech a dovednostech ve VBA můžete vytvořením rozsáhlé komplexní aplikace pro Excel a druhé aplikace (může být jednodušší), pro jinou aplikaci MS Office.

Při předvádění musíte na požádání prokázat své schopnosti upravit kód aplikace v rozsahu znalostí požadovaných v úlohách zadaných pro samostudium.

2/ Vypracováním zadaných úloh pro samostudium. Úlohy můžete odevzdávat i postupně po jednotlivých tématech formou konzultace.

Podklady pro samostudium jsou zveřejněny na www stránkách předmětu http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/VBA/VBA.html

Last update: Forstová Lenka, Mgr. (05.06.2018)