SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Extension seminar Algorithms and Data Structures 1 - NTIN107
Title: Rozšiřující seminář Algoritmy a datové struktury 1
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (21.05.2018)
The course is a continuation of NTIN060 Algorithms and Data Structures I; algorithms taught in ADS I are shown under a different point of view and other and more advanced methods are introduced. Algorithms are presented using visualizations that are created so that illustrate basic ideas on which the algorithms are based. The goal is to present algorithms as a creative part of the computer science and to teach students to think about the behavior and properties of algorithms in an exact way.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.06.2019)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři, a to

za fyzickou přítomnost na semináři, provázenou přítomností duševní (prokázanou například samostatným řešením zadaných příkladů, týkajících se probíraných algoritmů, připomínkami a/nebo dotazy) a

zejména za aktivitu přes emailovou adresu algovize@gmail.com - zasílání výsledků testů, hodnocení systému Algovision po stránce obsahové i softwarové, návrhy dalšího rozvoje vizualizací algoritmů, hlášení chyb v rozsahu, který prokáže domácí přípravu na základě témat, probíraných na semináři

Literature -
Last update: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (21.05.2018)

1. Visualizations are available at www.algovision.org, a web browser (Chrome, Mozilla) and pdf reader (e.g., Adobe Acrobat) suffice

2. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein : Introduction to algorithms (2nd Edition), Mc Graw Hill 2001

3. M.Mareš, T.Valla : Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC z.s.p.o. Praha 2017, 978-80-88168-19-5, http://pruvodce.ucw.cz/

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (21.05.2018)

Tree data structures with the search operation: binary search trees (BST), balanced BST (AVL-trees and red-black trees), B-trees

Heaps: The standard heap, binomial (mergeable) heap, Fibonacci heap.

Standard sorting algorithms: bubblesort, mergesort, quicksort, heapsort.

Algorithms connected to sorting: median (and k-th element) search; sorting and switching networks: bitonic sorter.

Basic graph algorithms: graph and tree searching (depth and breadth search), shortest and extremal paths (CPM, Dijkstra, Bellman-Ford), minimum spanning tree (general scheme, Jarnik-Prim and Kruskal implementations), spectral heuristics for min-cut.

Detailed syllabus:

1. Binary search trees.

2. AVL-trees.

3. Red-black trees.

4. B-stromy.

5. Standard heap, binomial (mergeable) heap.

6. Fibonacci heap.

7. Bubblesort, mergesort, quicksort, median (and k-th element) search.

8. Bitonic sorter.

9. Graph and tree searching.

10. Shortest and extremal paths - CPM, Dijkstra.

11. Shortest and extremal paths - Bellman-Ford.

12. Minimum spanning tree (general scheme, Jarnik-Prim and Kruskal implementations).

13. Spectral heuristics for min-cut.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html