SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Algorithms and Data Structures 2 - NTIN061
Title: Algoritmy a datové struktury 2
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Incompatibility : NTIX061
Interchangeability : NTIX061
Is incompatible with: NTIX061
Is interchangeable with: NTIX061
In complex interchangeability with: NUIN021
Annotation -
Lecture about various types of algorithms and their time complexity (follows NTIN060 Algorithms and data structures 1).
Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (01.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Je třeba získat zápočet a složit zkoušku (v libovolném pořadí).

Pro zápočet je třeba získat 100 bodů z alespoň 150 možných udělovaných průběžně za řešení domácích úloh, písemné testy a další aktivity. Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů ani zadání náhradních domácích úloh.

V důvodných případech (dlouhodobá nemoc, pobyt v zahraničí, apod.) může cvičící stanovit individuální podmínky na udělení zápočtu.

Zkouška může být písemná, ústní nebo kombinovaná. Zkouška může mít kontaktní nebo distanční formu. Formu zkoušky určuje vyučující.

Last update: Mareš Martin, Mgr., Ph.D. (26.09.2023)
Literature -

Aho, Hopcroft, Ullman : The design and analysis of computer algorithms, Addison-Wesley 1976

T.Cormen, Ch.Leiserson, R. Rivest, C. Stein : Introduction to Algorithms (2nd Edition), McGraw-Hill 2001

http://kam.mff.cuni.cz/~ludek

Last update: Hladík Milan, prof. Mgr., Ph.D. (22.11.2012)
Requirements to the exam - Czech

Je třeba rozumět teorii z přednášky a být schopen ji aplikovat na řešení algoritmických úloh.

Last update: Mareš Martin, Mgr., Ph.D. (11.10.2017)
Syllabus -

Optional topics in square brackets, the rest is mandatory.

1. Searching in text

 • Knuth-Morris-Pratt algorithm
 • Aho-Corasick algorithm
 • [Rabin-Karp algorithm]

2. Flows in networks

 • augmenting path algorithm
 • Dinic's algorithm
 • Goldberg's algorithm
 • matching in bipartite graph
 • [search for maximum flow of minimum price]

3. Algebraic algorithms

 • discrete Fourier transformation, its motivation and application
 • the FFT algorithm and its implementation by the "butterfly"
 • [related transformations (cosine transformation - JPEG compression)]

4. Parallel arithmetic algorithms

 • sorting networks (implementation of one sorting algorithm - either merge-sort or bitonic-sort)
 • carry look-ahead algorithm for addition

5. Basic geometric algorithms in a plane

 • convex hull
 • the principle of plane sweeping driven by events
 • [Voronoi diagram and Delaunay triangulation (Fortune's algorithm)]

6. Transferability of problems and classes of time complexity

 • polynomial transformation and reduction between decision problems
 • non-deterministic algorithms, Class P and NP
 • NP-completeness

7. Approximation algorithms

 • use of approximation algorithms, ratio and relative error
 • one or two simple examples of approximation algorithms (knapsack, bin-packing, scheduling on parallel machines) including an upper estimate for their ratio (or relative) error
 • approximation scheme: principle and example

8. Probabilistic algorithms and cryptography

 • Monte Carlo algorithms (Rabin-Miller's Primality Test)
 • public key cryptography (RSA algorithm)

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (01.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html