SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor Thesis - literature search - NSZZ029
Title: Bakalářská práce - rešerše
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Informatics, Software Applications, Computer Graphics and Geometry, Database Systems, Didactics of Informatics, Discrete Mathematics, External Subjects, General Subjects, Computer and Formal Linguistics, Optimalization, Programming, Software Engineering, Theoretical Computer Science
Incompatibility : NSZZ026, NSZZ031
Interchangeability : NSZZ031
Annotation - Czech
Last update: G_I (15.05.2008)
Pro posluchače bakalářského studijního programu informatika. Jedná se o první semestr dvousemestrální bakalářské práce, ve kterém probíhá seznámení se s tématem práce a studium dostupné literatury. Studenti si zapisují tento předmět v případě, že jejich bakalářská práce nenavazuje na Ročníkový projekt. Předmět je určen pouze pro posluchače přijaté od ak. r. 2008/09 dále.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html