SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Virtual Machines and Managed Runtimes - NPRG076
Title: Virtualní stroje a běhová prostředí
Guaranteed by: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg076/
Guarantor: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Informatics, Software Applications, Computer Graphics and Geometry, Database Systems, Didactics of Informatics, Discrete Mathematics, External Subjects, General Subjects, Computer and Formal Linguistics, Optimalization, Programming, Software Engineering, Theoretical Computer Science
Incompatibility : NSWI176
Interchangeability : NSWI176
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (01.12.2022)
Úvod do fungování a implementace vitruálních strojů a managed běhových prostředí. Může být Java rychlejší než C? Je někdy interpretace lepší než just-in-time kompilace? V čem všem, kromě samotné identifikace a úklidu nedosažitelných objektů, spočívá režie GC? Seminář je vhodný pro posluchače, kteří by se chtěli specializovat na toto téma, i pro studenty, kteří by si chtěli rozšířit povědomí o tom, jak fungují systémy, které běžně používají.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (01.12.2022)

http://www.graalvm.org

Thomas Würthinger, Christian Wimmer, Christian Humer, Andreas Wöß, Lukas Stadler, Chris Seaton, Gilles Duboscq, Doug Simon, and Matthias Grimmer. 2017. Practical partial evaluation for high-performance dynamic language runtimes. In Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI 2017). ACM, New York, NY, USA, 662-676. DOI: https://doi.org/10.1145/3062341.3062381

Matthias Grimmer, Chris Seaton, Roland Schatz, Thomas Würthinger, and Hanspeter Mössenböck. 2015. High-performance cross-language interoperability in a multi-language runtime. In Proceedings of the 11th Symposium on Dynamic Languages (DLS 2015). ACM, New York, NY, USA, 78-90. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2816707.2816714

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (01.12.2022)
  • Úvod do virtuálních stroju a managed prostredí
  • Interpretace vs. dynamická kompilace
  • Spekulativní optimalizace, partial evaluation
  • Method-level vs. path-based compilation
  • Správa pameti a životní cyklus objektu
  • Vybrané aspekty návrhu a implementace virtuálních stroju
  • GraalVM a Truffle framework a jejich praktická aplikace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html