SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Skills and Work II - NPEP604
Title: Sociální dovednosti a práce s lidmi II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: MUDr. Pavla Mendlová
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NUFY087, NUFY106
Interchangeability : NUFY106
Is interchangeable with: NUFY106
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (31.01.2018)
Cílem semináře je rozvíjet konkrétní sociální dovednosti a osobnostní zdatnosti účastníků. Jedná se o druhou část dvousemestrálního kurzu. Program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. Ve 2. semestru: Získáme větší jistotu při vedení skupin a každodenním kontaktu s lidmi. Naučíme se sdělovat nekonfliktní kritiku, reagovat konstruktivně na agresivní kritiku, odmítat žádosti o laskavost a účinně reagovat na manipulaci včetně automanipulace Prohloubíme svoji schopnost při práci s lidmi vnímat nejen naše emoce, ale i vlastní tělo. Procvičíme si používání těchto principů.
Course completion requirements -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Aktivní účast v plném rozsahu tří výukových dní.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

CARR, J. (2004). Managing Challenging Behaviour - Guidelines for Teachers. Irish National Teachers’ Organization.

Dubec, M. (2016). Komunikace s lidmi v souladu s poznatky o fungování mozku. In. Interpersonální komunikace ve stavebnictví. Praha, ČVUT. s. 9-15. ISBN 978-80-01-05968-5

DUBEC, M. (2014). Nepřizpůsobivé chování žáků jako výzva pro učitele. Časopis Prevence, Praha, Život bez závislostí, 2014, ročník 11, č. 10, s. 11 a 15.

DUBEC, M. a kol. (2014). Online katalog podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, kapitoly: Průběžná podpora kladných vztahů a spolupráce mezi žáky, Zvládání/ facilitace náročného chování žáků (okamžité řešení krizových situací, facilitace náročného chování, efektivní komunikace učitele), Zajištění klimatu pro bezpečnou komunikaci mezi žáky i učiteli, Podpora žáků při formování žákovské skupiny. 1. vyd. Olomouc: UP, celkem 14. s.

DUBEC, M. (2014). Nepřizpůsobivé chování žáků jako výzva pro učitele. Kapitola ve sborníku ke konferenci ACOR Zkušenost, reflexe, učení v pedagogické teorii a praxi. Brno. 9 s.

DUBEC, M. (2013). Konstruktivní komunikace (str. 59 - 68) in Mrázová L., Skácelová J. (ed.): Demokracie versus extremismus, výchova k aktivnímu občanství: metodická část. Asi-milovaní, 1. vydání, Praha. ISBN 978-80-905551-1-2.

DUBEC, M. (2013). Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku. In. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. Brno, MUNI. s. 98-104. ISBN 978-80-210-6296-2

ROCK, D. (2009). Managing with the Brain in Mind. In. Strategy and bussines, Booz & Company, Issue 56.

ROSENBERG, M. B. (2012). Nenásilná komunikace: řeč Vyd. 1. Praha: Portál, 221 s. ISBN 9788073674472.

SCHULZ VON THUN, F. (2005). Jak spolu komunikujeme?: překonávání nesnází při dorozumívání. Vyd. 1. Praha: Grada. 197 s. Psyché. ISBN 80-247-0832-9.

WATZLAWICK, P., BAVELAS, J. B., JACKSON, DON D. (1999). Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 243 s. ISBN 80-86088-04-9

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (31.01.2018)

Hlavní metodou práce jsou v tomto semináři sebezkušenostní aktivity, během kterých budeme popisovat své prožitky a seznamovat se s praktickými doporučeními, která se váží k jednotlivým dovednostem. Tato doporučení budou vycházet z poznatků o fungování mozku, které budou na seminářích sdíleny.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Cílem tohoto semináře je rozvíjet konkrétní sociální dovednosti a osobnostní zdatnosti účastníků.

Hlavní metodou práce jsou v tomto semináři sebezkušenostní aktivity, během kterých budeme popisovat své prožitky a seznamovat se s praktickými doporučeními, která se váží k jednotlivým dovednostem. Tato doporučení budou vycházet z poznatků o fungování mozku, které budou na seminářích sdíleny.

Konkrétně se budeme věnovat dovednostem v těchto oblastech:
Jak zkrotit své emoce a vědomě pracovat se stresem - vědomá práce s vlastními emocemi a stresem v zátěžových situacích.

Jak se s lidmi nehádat a vést je k odpovědnosti - práce se vztahovými signály v komunikaci a s vedením lidí.

Jak nekonfliktně a přitom důrazně nastavovat vlastní hranice a reagovat na to, když je někdo narušuje - Asertivní dovednosti.

Jak nedělat věci, které dělat nechceme a nemít u toho pocity viny - práce s automanipulacemi ( drivery).

Jak dávat lidem najevo, že vnímáme jejich emoce a že jsou pro nás důležití - Empatie.

Jak při práci s lidmi nastavovat pravidla a nekonfliktně a zároveň důrazně reagovat na jejich porušování - práce s cíli a normami při práci se skupinou.

Jak nezapomenout při práci s lidmi sám na sebe - prevence syndromu vyhoření

Co nám seminář přinese:
Získáme příležitost uvědomit si, co se v nás při kontaktu s lidmi děje .

Získáme větší jistotu při vedení skupin a každodenním kontaktu s lidmi.

Naučíme se lépe si uvědomovat a zvládat vlastní emoce.

Naučíme se sdělovat nekonfliktní kritiku, reagovat konstruktivně na agresivní kritiku, odmítat žádosti o laskavost a účinně reagovat na manipulaci včetně automanipulace

Získáme řadu inspirací pro řešení mezilidských situací, které dennodenně prožíváme.

Osvojíme si konkrétní principy vedení lidí k odpovědnosti vycházející z poznatků o fungování mozku.

Procvičíme si používání těchto principů v situacích z praxe.

Learning resources -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Veřejně přístupný online kurz s názvem Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku. Kurz je přístupný na www.seduo.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html