SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Skills and Work I - NPEP602
Title: Sociální dovednosti a práce s lidmi I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: MUDr. Pavla Mendlová
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NUFY087, NUFY105
Interchangeability : NUFY105
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (31.01.2018)
Cílem semináře je rozvíjet konkrétní sociální dovednosti a osobnostní zdatnosti účastníků. Jedná se o první část dvousemestrálního kurzu. Program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. V prvním semestru: Získáme příležitost uvědomit si, co se v nás při kontaktu s lidmi děje. Naučíme se lépe si uvědomovat a zvládat vlastní emoce. Získáme řadu inspirací pro řešení mezilidských situací, které dennodenně prožíváme. Osvojíme si konkrétní principy vedení lidí k odpovědnosti vycházející z poznatků o fungování mozku. Procvičíme si používání těchto principů v situacích z praxe
Course completion requirements -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)

Aktivní účast v plném rozsahu tří výukových dní.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (25.09.2019)

d´Ansembourg T. Přestaňte být hodní, buďte sami sebou. 2013, Rybka Publishers

Bahbouh R. Pohádka o ztracené krajině. Psychologie sebekoučování. 2010 Bahbouh

Brownová B. , Síla zranitelnosti. 2015 Návrat domů

Covey S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 2017 Management Press

Cloud H., Townsend J.S. Hranice, 2002, Návrat domů

Csikszentmihalyi M. Flow. O štěstí a smyslu života. 2015, Portál

Fulgum R. Už hořela, když jsem si do ní lehal. 1996, Argo

Honzák R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad 2018

Mischel W. Marshmallow test. Jak se naučit sebekontrole. 2015, Ikar

Schultz von Thun, F. Jak spolu komunikujeme ? 2005, Grada

Williams M., Penman D. Všímavost. 2014, Anag

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (31.01.2018)

Hlavní metodou práce jsou v tomto semináři sebezkušenostní aktivity, během kterých budeme popisovat své prožitky a seznamovat se s praktickými doporučeními, která se váží k jednotlivým dovednostem. Tato doporučení budou vycházet z poznatků o fungování mozku, které budou na seminářích sdíleny.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)

Cílem semináře je rozvíjení konkrétních sociálních dovedností účastníků, jejich hlubší sebepoznání, osobnostní rozvoj a zvyšování resilience. Jedná se o první část dvousemestrálního kurzu, program je připraven jako povinně volitelný kurz pro zájemce. V tomto semestru prozkoumáme, jak co nejlépe vycházet sami se sebou, abychom mohli co nejlépe vycházet s ostatními. Vydáme se na objevnou cestu do hlubin kantorovy duše, labyrintu jeho světa a ráje srdce. V bezpečném prostředí budeme experimentovat, inspirovat se navzájem a s respektem nacházet a pojmenovávat naše osobní postupy práce s emocemi, motivací a zodpovědností, abychom pak mohli s hlubokým porozuměním být lepšími průvodci a podporou našim žákům.

Klíčovou metodikou jsou sebezkušenostní aktivity, individuálně i v týmu, s následnou reflexí a převedením získaných vhledů do reálné každodenní praxe účastníků. Seminář je veden koučovacími technikami, se zaměřením na hledání vlastních osobních strategií a individualizovaných řešení. Každé setkání má určité ucelené téma, jednotlivá témata na sebe navazují. Nedílnou součástí semináře je vedení sebezkušenostního deníku každým z účastníků.

Témata:
  • Seznamka se svým Já aneb Kdo neví, kam jde, skončí někde jinde
  • Rande se svým Já – práce na vztahu se sebou jakou model pro budování vztahů s ostatními
  • Pozitivní komunikace se sebou i ostatními – Labeling vs. Shaping, benefity a techniky pozitivní komunikace
  • Hranice, zodpovědnost a svoboda – tři strany téže mince. K čemu je užitečné mít jasné hranice, jak to udělat a jak to říct okolí
  • Nejspokojenější učitel v okolí – zdroje motivace a možné strategie jejího udržování
  • Koučování v učitelské praxi – učitelem sobě i ostatním

Co mi seminář může přinést?

  • Především mnoho otázek.
  • Lepší pochopení toho kdo jsem, co jsem, kde jsem a kam jdu, co chci, co potřebuji, jak funguji, s čím od sebe můžu počítat a s čím ne, jak se můžu podpořit, jak se sebou nejlépe zacházet, abych byl/a trvale udržitelně co nejspokojenější já i moje okolí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html