SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diagnostics and Autodiagnostics for Teachers - NPEP501
Title: Diagnostika a autodiagnostika pro učitele
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Incompatibility : NPED043
Interchangeability : NPED043
Is incompatible with: NPED043
Is interchangeable with: NPED043
Annotation - Czech
Předmět seznamuje s diagnostickými metodami pro učitele. Zároveň ukazuje možnosti sebereflexe učitele na základě použití autodiagnostických metod. Autodiagnostické metody dávají možnost poznat specifiku vlastního pedagogického působení, vlastní individualitu a její zdroje a odhadnout neadekvátní přístupy k žákům i cesty k nápravě.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu. Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (21.04.2023)
Literature - Czech

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

MÜLLER, CH. T.: Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehren als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Studien zum Physiklernen, Band 33, 348 Seiten, 2004.

HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984,1989.

GROEBEN, N., WAHL, D., SCHLEE, J., SCHEELE, B: Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Aine Einfűhrung in die Psychologie des reflexion Subjekts. Tűbingen /Francke Verlag 1988.

PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002

ZABEL, J.: Subjektive Theorien von Lehrern űber Risikoschű. Identifikation von Problémem. Ursachen und Lösungmöglichkeiten anhand eines problemzentriertes Interview. Studienarbeit. Htpp:// www.grin.com , Verlag fűr akademische Texte. 2008

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Syllabus - Czech

Koncepce přípravy kompetentního učitele

Koncept osvojování profesních kompetencí učitelem se zaměřením na vyučovací činnost

Definice a vymezení pojmů: autodiagnostika, subjektivní (implicitní) teorie, sebereflexe

Subjektivní teorie - teoretický koncept; role a funkce subjektivních teorií v práci učitele

Autodiagnostika jako jeden z předpokladů a účinný nástroj sebereflexe učitele - teoretický koncept

Autodiagnostické strategie - přehled

Autodiagnostická strategie v oblasti subjektivní teorie účinnosti vyučování (praktické ukázky)

Autodiagnostika v oblasti subjektivní, implicitní teorie úspěšného žáka a možnosti sebereflexe (praktické ukázky)

Sebereflexe učitelových subjektivních teorií v oblasti učební motivace žáků (praktické ukázky)

Diagnostické metody pro učitele: „subjektivní zodpovědnost učitele za výkony žáků“; „školní a třídní klima“; „diagnostika motivační struktury žáků“ …..)

Ukázky výzkumných projektů souvisejících s autodiagnostikou

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html